NŠA viešoji diskusija „Bendrojo ugdymo mokyklų 9–10, I–IV gimnazijos klasių mokinių galimybė rinktis profesinio mokymo programų modulius“Viešosios diskusijos tikslas – aptarti profesinio mokymo programų modulių, skirtų bendrojo ugdymo mokyklų 9–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams, įgyvendinimą. Diskusijos metu buvo aptariamas bendradarbiavimas tarp savivaldybės teritorijoje esančių bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, dalinamasi patirtimis ir iššūkiais bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Taip pat galimybės mokinio karjerai, jo ateities lūkesčiai. 
Praktine patirtimi dalijosi savivaldybių, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokymo įstaigų atstovai, mokiniai: Kristina Gelažauskienė, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos Ugdymo karjerai metodininkė, Aldona Šventickienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, Artūras Matukaitis, Jurbarko rajono, Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktorius, Ina Budrienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktorė, Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Martynas Lukšas, Vilniaus Žemynos gimnazija, IIIe klasės mokinys, Rokas Grigaliūnas, Vilniaus Žemynos gimnazija, IIIa klasės mokinys.
Įžanginiu žodžiu diskusiją pradėjo Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja. Diskusiją apibendrino Dalia Švelnienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė. 
Diskusiją moderavo Deimutė Plikšnienė, 
Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė. 
Organizatorius: Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyrius.
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-12-21

0 komentarai (-ų):