NŠA vaizdo konferencija „Pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos aktualijos“Vaizdo konferencijoje, skirtoje įstaigų, vykdančių PPT veiklos funkcijas, vadovams, buvo pristatytos naujovės ir patirtys, susijusios su įtraukties švietime plėtojimu. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatomis dėl įtraukties įgyvendinimo 2021–2024 metais, atnaujinta pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos ataskaita, apklausos rezultatais apie psichologų ir socialinių pedagogų nuotolinio darbo patirtis ir iššūkius bei apie pedagoginių psichologinių tarnybų darbo patirtis, veiklos ypatumus karantino metu. 
Organizatoriai: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyrius ir Nacionalinės švietimo agentūros Įtraukties plėtros ir Vaiko emocinės gerovės skyriai. 
Dalyviai: įstaigų, vykdančių PPT veiklos funkcijas, vadovai. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-12-16

0 komentarai (-ų):