NŠA vaizdo konferencija „Įtraukiojo ugdymo link. Švietimo pagalbos teikimo patirtys karantino metu“Vaizdo konferencijoje, skirtoje specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių pirmininkams ir pedagoginių psichologinių tarnybų/švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams ir logopedams, pristatytos naujovės ir patirtys, susijusios su įtraukties švietime plėtojimu. 

Renginio metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatomis dėl įtraukties įgyvendinimo 2021–2024 metais, įtraukiojo ugdymo perspektyvomis, įtraukties didinimo galimybėmis bei įžvalgomis, teikiant švietimo pagalbą karantino laikotarpiu.
 
Organizatoriai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyrius ir Nacionalinės švietimo agentūros Įtraukties plėtros skyrius. 
Dalyviai: Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių pirmininkai ir Pedagoginių psichologinių tarnybų/Švietimo pagalbos tarnybų specialieji pedagogai ir logopedai.

Sveikinimo žodį tarė Lina Palačionienė, Nacionalinės švietimo agentūros Įtraukties plėtros skyriaus vedėja. Renginį apibendrino Audronė Vadakojienė ir Auksė Vyšniauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Itraukties plėtros skyriaus specialiosios pedagogės.
 
Renginį moderavo Ana Pavilovič-Jančis, Įtraukties plėtros skyriaus specialioji pedagogė. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-12-23

0 komentarai (-ų):