LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Viešoji konsultacija savivaldybių administracijų atstovams „Įtraukties švietime keliu“Renginio tikslas – stiprinti savivaldybės administracijos pozityvų požiūrį į įtrauktį švietime, tartis dėl svarbiausių darbų, kuriuos turime atlikti per artimiausius ketverius metus, kad iki Švietimo įstatymo pakeitimo įsigaliojimo 2024 m. rugsėjo 1 d. visos savivaldybės, visos mokyklos būtų pasirengusios užtikrinti tinkamas ugdymosi sąlygas kiekvienam mokiniui ir suteikti jo poreikius atitinkančią švietimo pagalbą.
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
2020-12-28

0 komentarai (-ų):