Informatinio mąstymo ugdymas mokantis tyrinėjant (TIWI - Teaching ICT with Inquiry)Erasmus+ programos TIWI projektas prisidėjo prie informatinio mąstymo ugdymo įgyvendinimo ir sklaidos bendrojo ugdymo pradinių klasių ir STEM dalykų mokytojams bei jų mokiniams. Vaizdo medžiagoje pristatoma TIWI mokytojų geroji praktika parodė, kad Go-Lab įgalina kurti ir taip pat įgyvendinti klasėje aplinkas, skirtas tyrinėjimu grįstam STEM dalykų mokymui(si) kuriant su mokiniais interaktyvius žaidimus ir istorijas, sprendžiant įvairias problemas. 

TIWI project of the Erasmus+ programme has contributed to implementation of teaching ICT with inquiry, and its dissemination among teachers of primary classes, general education and STEM subjects. The good practice of TIWI teachers introduced in the video has revealed that Go-Lab enables creation and implementation of spaces intended for inquiry-based STEM learning in the classes through development of interactive games and stories, and solution of various problems with the students. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-12-11

0 komentarai (-ų):