Vaizdo konferencija „Švietimo pagalbos teikimas mokykloje“ (2 dalis)Vaizdo konferencijoje, skirtoje švietimo įstaigų vadovams, Vaiko gerovės komisijos pirmininkams, pristatytos bendrojo ugdymo mokyklų patirtys apie įtraukųjį nuotolinį ugdymą, švietimo pagalbą, pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų padėjėjų darbo organizavimą, Vaiko gerovės komisijos veiklą bei apie iššūkius mokyklai ir pagalbos mokiniui specialistams dirbant nuotoliniu būdu.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-09-10.

1 komentaras: