Vaizdo konferencija „Švietimo pagalbos teikimas mokykloje“ (1 dalis)Vaizdo konferencijoje, skirtoje švietimo įstaigų vadovams, vaiko gerovės komisijų pirmininkams, pristatyti teisės aktų pakeitimai, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės mokyklai dirbant nuotoliniu (ar mišriuoju) būdu, skaitmeninių priemonių saugykla bei naudojimosi jais būdai, metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-09-02.

0 komentarai (-ų):