Geo History. History of major epidemics and pandemics (Pagrindinių epidemijų ir pandemijų istorija)We briefly retrace major global epidemics and pandemics that have impacted human history since the end of man’s hunter-gatherer lifestyle until the present day. 

Vaizdo įraše trumpai pristatomos svarbiausios pasaulinės epidemijos ir pandemijos, kurios turėjo įtakos žmonijos istorijai nuo žmonių, kaip medžiotojų ir gamtos gėrybių rinkėjų, gyvenimo būdo pabaigos iki šių dienų. 

Geo History. 
2020-09-21.

0 komentarai (-ų):