Dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymasSusitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir dorinio ugdymo etikos ir tikybų bendrosios programos projektas.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-09-07.

0 komentarai (-ų):