Pradinio ugdymo (lietuvių kalbos ir matematikos) bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymasSusitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai, pristatyti pradinio ugdymo bendrųjų programų (lietuvių kalbos ir matematikos) atnaujinimo darbai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-09-02.

0 komentarai (-ų):