TED-Ed. The rise of modern populism (Populizmo augimas šiandien)Dig into the political phenomenon of modern populism, how it rises, and the impact it can have on a democratic country. In many democratic countries, charismatic leaders vilify political opponents, disparage institutions, and claim to be for the people. Some critics label this approach as authoritarian or fascist, while others argue that these leaders are manipulating voters. This style of politics goes by the name of populism. Takis S. Pappas explores the phenomenon and the lasting impact it can have on a country. Lesson by Takis S. Pappas, directed by Patrick Smith.


Kviečiame pasigilinti į politinio šiuolaikinio populizmo fenomeną, kaip jis gimsta, kokį poveikį gali turėti demokratinei šaliai. Daugelyje demokratinių šalių charizmatiški lyderiai niekina politinius oponentus, institucijas ir tvirtina, kad yra skirti žmonėms. Kai kurie kritikai šį požiūrį įvardija kaip autoritarinį ar fašistinį, kiti teigia, kad šie lyderiai manipuliuoja rinkėjais. Šis politikos stilius vadinamas populizmu.
Takis S. Pappas tyrinėja šį reiškinį ir ilgalaikį jo poveikį šaliai.

TED-Ed.
2020-09-08.

0 komentarai (-ų):