Lietuvių gestų kalbos bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijosSusitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas, pasidalyta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir lietuvių gestų kalbos bendrosios programos projektas.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-09-10.

0 komentarai (-ų):