TED-Ed. Are all of your memories real? (Ar visi jūsų prisiminimai yra tikri?)Dig into the psychology of how memories are susceptible to false information and why we shouldn’t treat them as truth. In a 1990’s study, participants recalled getting lost in a shopping mall as children. Some shared these memories in vivid detail, but there was one problem: none of these people had actually gotten lost in a mall. They produced these false memories after psychologists told them they’d gotten lost and parents confirmed it. So what’s going on? Daniel L. Schacter explores the fallibility of our memory. Lesson by Daniel L. Schacter, directed by AIM Creative Studios.


Pasigilinkite į psichologinius procesus, ar prisiminimai yra jautrūs melagingai informacijai ir kodėl neturėtume jų vertinti kaip tiesos. 1990-ųjų tyrimo dalyviai prisiminė, kaip vaikystėje pasiklydo prekybos centre. Kai kurie gyvai dalijosi šiais prisiminimais, tačiau iškilo viena problema: nė vienas iš šių žmonių iš tikrųjų nepasiklydo prekybos centre. Jie sukėlė šiuos melagingus prisiminimus po to, kai psichologai jiems pasakė, kad pasiklydo, o tėvai tą patvirtino. Taigi kodėl taip yra? Danielis L. Schacteras tyrinėja mūsų atminties klaidingumą.


TED-Ed.
2020-09-11.

0 komentarai (-ų):