TED-Ed. Is human evolution speeding up or slowing down? (Žmogaus evoliucija: spartėja ar lėtėja?)In the past 3,000 years, many populations have evolved genetic adaptations to their local environments. People in Siberia and the high arctic are uniquely adapted to survive extreme cold. The Bajau people can dive 70 meters and stay underwater for almost 15 minutes. So what are other recent changes? And will our technological innovations impact our evolution? Laurence Hurst investigates. Lesson by Laurence Hurst, directed by Philip Piaget & Rikke Planeta. 

 Per pastaruosius 3000 metų daugelyje populiacijų atsirado genetinė adaptacija vietinei aplinkai. Žmonės Sibire ir Arktyje yra unikaliai prisitaikę iškęsti didžiulį šaltį. Bajau populiacijos žmonės gali nardyti 70 metrų ir išbūti po vandeniu beveik 15 minučių. Taigi kokie yra kiti pastarojo meto pokyčiai? Ar mūsų technologinės naujovės turės įtakos mūsų evoliucijai? Pristato Laurence'as Hurstas. 

TED-Ed. 
2020-09-25.

0 komentarai (-ų):