NŠA nuotolinis mokymas. Ugdymo turinys: trikdžiai ir sprendimo galimybėsVaizdo konferencijos „Mokyklos kuriamas ir įgyvendinamas ugdymo turinys nuotoliniame mokyme: kokie trikdžiai kyla ir kaip juos sprendžiame?" medžiaga. Susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: ugdymo organizavimo trikdžiai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu ir kaip jie sprendžiami mokykloje; kokios mokyklos rekomendacijos mokytojams peržiūrint ir atsirenkant ugdymo turinį; kokie mokyklos pasiūlymai mokytojui diferencijuojant ir personalizuojant ugdymo turinį; kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. balandžio 29 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):