Kaip kalbėti su vaikais apie jausmus, kylančius karantino metu?Šiuo metu, kai susiduriame su nauja ir dar nepažinta situacija, tiek suaugusiems, tiek vaikams kyla daug įvairių jausmų. Vaikai neįprastose situacijose dažniausiai savo jausmus ir elgesį modeliuoja pagal tai, kaip mato reaguojančius suaugusiuosius. Tad labai svarbu jiems padėti ir parodyti, kaip galima tvarkytis su kylančiais jausmais.
Paskaitoje „Kaip kalbėti su vaikais apie jausmus, kylančius karantino metu?“ Paramos vaikams centro psichologė, programos „Antras žingsnis“ vadovė Ieva Dulinskaitė aptaria, kaip su vaikais kalbėti apie nerimą, baimę, nežinomybės ir pasimetimo jausmus, kylančius reaguojant į susidariusią situaciją. Taip pat pristatomi būdai, kaip mokyti vaikus nusiraminti, kai apima pyktis arba susierzinimas, kaip mokyti vaikus spręsti tarpusavio problemas ir ieškoti išeičių. Skirta: tėvams, įtėviams, globėjams ir visiems, kuriems aktualu, kaip kalbėti su vaikais apie karantino metu kylančius jausmus. Paskaita finansuojama projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ lėšomis, organizuojama Paramos vaikams centro, bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2020 m. balandžio 23 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):