NŠA nuotolinis mokymas. Švietimo pagalbos užtikrinimasVirtuali refleksija, skirta specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių pirmininkams ir pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams ir logopedams.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. balandžio 24 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):