NŠA nuotolinis mokymas. Specialių poreikių turinčių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu galimybės ir iššūkiaiVirtualios konsultacijos apie gerosios patirties sklaidą medžiaga. Specialiųjų mokyklų, daugiafunkcinių ir ugdymo centrų administracijų atstovų, švietimo pagalbos specialistų susitikimas. Įžvalgomis dalijasi Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kauno Prano Daunio ugdymo centro atstovai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. balandžio 3 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):