STEAMuko eksperimentai. Moneta ant vandensDėl vandens paviršiaus įtempimo, jo paviršiuje susidaro plona nematoma plėvelė, kuri išlaiko vandens čiuožiką. Eksperimentas „Moneta ant vandens“ paaiškina, kodėl kai kurie objektai gali laikytis vandens paviršiuje. Tai priklauso ne tik nuo to, kokiu būdu objektą bandysime padėti ant vandens, bet ir nuo formos.

Edukacinio medijų projekto „STEAM‘uko eksperimentai“ auditorija – pradinių klasių pedagogai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų auklėtojai, 4–10 metų vaikai ir jų tėvai.

Alternatyvų Lietuvoje neturintys edukaciniai videoreportažai parengti remiantis Šiaulių universiteto mokslininkių (doc. dr. Violeta Šlekienė, doc. dr. Renata Bilbokaitė, dc. dr. Loreta Ragulienė, lekt. Ingrida Donielienė) 2020 m. pristatyta gamtamokslinio ugdymo metodine priemone „STEAMuko kelionė rudenėliu“.

Eksperimentą demonstruoja STEAMuko bičiuliai Giedrius (ŠU integruotų gamtos mokslų pedagogikos studentas), Goda (ŠU pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studentė).

*Metodinių priemonių parengimą iš dalies finansavo Šiaulių miesto savivaldybė, vykdant projektą – programą „STEAM ugdymas lyderystei”.

2020 m. kovo 27 d., Šiauliai.
Šiaulių universitetas.

0 komentarai (-ų):