NŠA nuotolinis mokymas. Kaip suvaldyti mokymosi krūvius?LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriumi organizavo konferenciją „Kaip suvaldyti mokymosi krūvius“. Susitikimo tikslas – pasidalyti nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis sprendžiant iššūkius, susijusius su mokinių mokymosi krūviais. Praktine patirtimi dalijosi keturių mokyklų direktoriai ir direktorių pavaduotojai, mokinių tėvai. Dalyvavo 460 dalyviai – mokyklų direktorių pavaduotojai, atsakingi už ugdymo organizavimą.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. balandžio 15 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):