Vilniaus etninės kultūros centras. Vilniaus mokyklos XIX amžiujePaskaita apie Vilniaus miesto pradinių ir vidurinių mokyklų raidą per ilgąjį devynioliktąjį šimtmetį, žvelgiant į visų tipų mokyklas: berniukų, mergaičių, žydų, kitų konfesinių bendruomenių ir kt. 
Paskaitoje pristatoma, kaip buvo sukurta rusiškųjų valstybinių mokyklų sistema, sugriovus Vilniaus universiteto „švietimo piramidę“, išsaugojusią Lietuvos edukacinės komisijos tradicijas. Taip pat pasakojama apie bandymus XIX a. antroje pusėje suderinti švietimo plėtros visuomenėje poreikius ir „rusinimo“ politikos tikslus bei valstybės galimybes; apie privačių mokyklų steigimo bumą XX a. pradžioje; apie mokyklos vidinio gyvenimo ir ugdymo proceso modernėjimą bei šiuolaikinės mokyklos gimtį aptariamu laikotarpiu. 
Paskaitą skaito humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja Zita Medišauskienė. Ją kalbina Albinas Plėšnys. 

Ši paskaita – tai viena iš Vilniaus etninės kultūros centro inicijuojamo renginių ciklo, skirto Vilniaus 700 metų jubiliejui, dalių. Paskaitų žiūrovai kiekvieną mėnesį gali išgirsti vis kitų pranešėjų pasakojimus įvairiomis istorinėmis, etnokultūrinėmis temomis apie šį, turtingą istoriją menantį, tačiau amžinai jauną miestą. 

Vilniaus etninės kultūros centras 
2022-12-28

0 komentarai (-ų):