VDU Švietimo akademija. Gabių vaikų matematikos ugdymo patirtis IzraelyjeVytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje Kaune vyko forumas „Tarptautinės ir nacionalinės mokinių matematikos pasiekimų gerinimo patirtys“, skirtas matematikos mokytojams. Forumo tikslas – sutelkti dėmesį į mokinių matematikos pasiekimų skirtumo mažinimo problematiką Lietuvos bei užsienio mokyklose. Forumo pranešėjai pristatė aktualius pranešimus apie tarptautinių ir nacionalinių mokinių matematikos pasiekimus, gabių vaikų vaidmenį matematikos pamokose, matematinio ugdymo filosofiją užsienio šalyse. 

Forume dalyvavo Harvardo universiteto profesorius Jon R. Star, Suomijos Turkų ir VDU universiteto profesorius Erno Lehtinen, Izraelio universiteto Švietimo fakulteto dekanė, matematikos ir gabių vaikų ugdymo profesorė Roza Leikin, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji patarėja Rita Dukynaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėja, KTU NO-GAB projekto tyrėja Eglė Melnikė. 

Forume sveikinimo žodį tarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministras Ramūnas Skaudžius, VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė. 

VDU Švietimo akademija 
2022-12-21

0 komentarai (-ų):