Vilniaus universitetas. Lituanistikos atradimai. Doc. dr. Aistės Kučinskienės paskaita „Sprogimai XX a. 3 dešimtmečio lietuvių poezijoje“XX a. pradžioje svarbiausią vietą lietuvių poezijoje užima pomaironinės kartos neoromantikai ir simbolistai. O štai trečiuoju dešimtmečiu nuskamba: „Šalin saldūs, tarp poėtų lūpų nudilę, posmai! Šalin gražumynai!“, „Šalin romantikas!“ Naujų gūsių į lietuvių poetinę tradiciją įpūsti bando ne kas kitas, o pirmasis avangardinis sąjūdis „Keturi vėjai“. Pamokoje pakalbėsime, kas sprogsta avangardo poezijoje, ir aiškinsimės, kodėl avangardistų eilėse kelnės ir granatos svarbesnės negu akys ir žvaigždės. 

Vilniaus universitetas. 
2022-10-26

0 komentarai (-ų):