LMA Vrublevskių biblioteka. Paskaita „Vilko vaikai: „Jei ne Lietuva manęs nebūtų“Antrojo pasaulinio karo pabaigoje ir pokariu Lietuvą pasiekė visuotinė migracija iš Rytų Prūsijos. Lietuvos vaidmuo Rytprūsių krašto vokiečių istorijoje pokario metais buvo itin svarbus – šalis tapo prieglobsčiu tūkstančiams išbadėjusių ir nuo mirties besivaduojančių vaikų. Tačiau kalbėti apie savo likimus totalitaristinių diktatūrų aukos išdrįso tik po daugiau nei penkiasdešimties metų tylos. LMA Vrublevskių bibliotekoje viešą paskaitą „Vilko vaikai: „jei ne Lietuva, manęs jau nebūtų“ skaitė Lietuvos istorijos instituto doktorantė Rūta Matimaitytė. 

Paskaita skirta atkurtos Lietuvos nepriklausomybės dienai atminti. Paskaitos metu doktorantė Rūta Matimaitytė pristatė vilko vaikų istorijos siužetą, plačiau papasakojo apie vilko vaikų likimus Lietuvoje. Lektorė atskleidė, kokią reikšmę vilko vaikams turėjo sovietmečio tyla, kaip pasikeitė šių žmonių gyvenimai, Lietuvai tapus nepriklausoma, demokratine valstybe. Lektorės rengiama paskaita yra sudėtinė jos tyrimų ir disertacijos „Vaikų migracija į sovietų Lietuvą 1944–1960 metais: istorija, atmintis ir trauma“ dalis. 

LMA Vrublevskių biblioteka 
2022-10-11

0 komentarai (-ų):