European Schoolnet. Designing innovative and inclusive learning spaces (Kuriame novatoriškas ir įtraukias mokymosi erdves)Šiame internetiniame seminare, kurį organizavo Future Classroom Lab (FCL), bendradarbiaudama su Saint-Gobain Ecophon, nagrinėjama, kaip švietimo sistemos ir suinteresuotosios šalys gali užtikrinti, kad naujoviška mokymosi aplinka būtų rami ir įtraukianti. 

This webinar organised by the Future Classroom Lab (FCL) in collaboration with Saint-Gobain Ecophon looks into how educational systems and stakeholders can ensure innovative learning environments are quiet and inclusive. 

Europos mokyklų tinklo akademija 
(European Schoolnet Academy) 
2022-09-05

0 komentarai (-ų):