Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Metų mokytoja Auksė Pukinskienė2022 m. spalio 5 d. Metų mokytojo premija įteikta Auksei Pukinskienei, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai ekspertei. Mokytoja veda atviras integruotas pamokas netradicinėse aplinkose – muziejuose, išvykose, teatruose. Jos mokiniai – respublikinių konkursų, Kauno miesto Jaunųjų filologų konkurso laureatai, komandinių respublikinių protmūšių, edukacinių projektų dalyviai. Yra parengusi skaitmenines lietuvių kalbos ir literatūros užduotis mokiniams, skaitmeninius kalbos kultūros, lietuvių kalbos ir literatūros testus, ji taip pat yra ir vadovėlių, kitų mokomųjų leidinių autorė. Veda autorinius seminarus Lietuvos mokytojams, yra parengusi skaitmenines lietuvių kalbos užduotis pagal atnaujinto ugdymo turinio programą. Mokytoja yra kasmet progimnazijoje organizuojamos respublikinės mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų konferencijos bei kūrybinių dirbtuvių „Knyga mūsų pasaulyje“, lietuvių kalbos olimpiados ir kitų renginių koordinatorė. Vadovauja aktyviai veikiančiam, biblioterapijos principais pagrįstam „Knygių klubui“. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-10-10

0 komentarai (-ų):