Atviras Seimas. Tarptautinis forumas „Geresnis mokyklų valdymas - geresnė jaunimo psichikos sveikata?“Forumo metu aptartas jaunimo psichikos sveikatos paslaugų grandinės kompleksinis tyrimas, kurį Europos Komisijos užsakymu atliko Pasaulio banko biurokratijos baboratorija drauge su Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA).Į forumą kviečiami: Europos Komisijos, EBPO, akademinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Atviras Seimas 2022-10-28

0 komentarai (-ų):