Vilniaus universitetas. Lituanistikos atradimai: prof. Bonifaco Stundžios paskaita„Mano jaunystės laikais Lietuvą pasaulyje garsino šokėjai Česlovas Norvaiša ir Jūratė Norvaišienė. Vilniaus skelbimų stenduose kone kasmet būdavo reklamuojama jų šokių programa. Atkreipiau dėmesį į nevienodą šokėjų pavardės daugiskaitos formą: vienais metais „Šoka Česlovas ir Jūratė Norvaišos“, kitais – „Šoka Česlovas ir Jūratė Norvaišai“. Kilo noras pasigilinti, iš kur toks dvejopumas. Besigilinant paaiškėjo įdomiausių kalbos istorijos paslapčių, menančių ir žilą senovę, ir naujesnius lietuvių kalbos raidos tarpsnius.“ 
Įdomi šios istorijos pabaiga? Kviečiame pasiklausyti LITUANISTIKOS ATRADIMŲ pamokos kartu su profesoriumi Bonifacu Stundžia – nebejojame, kad po jos į kalbą imsite žvelgti visai kitaip. 

Vilniaus universitetas. 
2022-05-03

0 komentarai (-ų):