TED-ED. The biggest mistakes in mapmaking history (Didžiausios klaidos žemėlapių kūrimo istorijoje)Tūkstančius metų žmonės kūrė ir funkcinius žemėlapius, žinomas kaip kosmografijas, iliustruojančias žemę ir jos padėtį kosmose, dažnai įtraukiant žvaigždynus, dievus ir mitines vietas. Šie žemėlapiai buvo skirti pavaizduoti pasaulio geografiją, tačiau nebūtinai buvo naudingi navigacijai ir juose buvo keletas akivaizdžių klaidų. Kayla Wolf dalijasi didžiausiomis žemėlapių kūrimo klaidomis. 

For thousands of years, people made both functional maps and what are known as cosmographies, illustrating the earth and its position in the cosmos, often including constellations, gods, and mythic locations. These maps were meant to depict the world's geography, but weren't necessarily useful for navigation and contained some glaring mistakes. Kayla Wolf shares mapmaking’s biggest blunders. 

TED-Ed. 
2022-05-16

0 komentarai (-ų):