LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Diskusija-konsultacija „Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas“Šalies mokyklos rengiasi didžiuliam pokyčiui – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų visavertei įtraukčiai. Plėtojant įtraukties procesus švietime svarbus vaidmuo tenka pedagoginės psichologinės pagalbos teikimui. Gegužės 9 d. 10.00 val. Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia atvirą diskusiją-konsultaciją šia tema ir kviečia joje dalyvauti pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, ugdymo įstaigų vadovus, savivaldybių atstovus. Renginyje aptariami planuojami pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio pakeitimai, tariamasi dėl šios pagalbos stiprinimo. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2022-05-09

0 komentarai (-ų):