Atviras Seimas. Konferencija „Įtraukusis kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymas: Europos patirtis“Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras bendradarbiaudamas su HIPEN (The European Network for Professionals working with People with Hearing Impairments.) organizavo konferenciją „Mokinių su klausos sutrikimais įtraukusis ugdymas: Europos šalių patirtis“, skirtą švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams bei kitiems suinteresuotiems mokyklos bendruomenės nariams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už įtrauktį, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, besidomintiems mokinių su klausos sutrikimais ugdymu. 

Konferencijos tikslas – susipažinti su Europos šalyse įsitvirtinusiais bei kuriamais mokinių su klausos sutrikimais įtrauktiems modeliais, praktiniais kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų įtrauktiems aspektais. 

Atviras Seimas. 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. 
2022-05-18

0 komentarai (-ų):