LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Viešoji diskusija „Ugdymo turinio atnaujinimas: kaip keičiasi mokinių pasiekimų vertinimas?“Gegužės 30 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko viešoji konsultacija-diskusija „Ugdymo turinio atnaujinimas: kaip keičiasi mokinių pasiekimų vertinimas?“. Numatoma, mokinių pasiekimai būtų nuosekliai vertinami 4, 8, 10/II gimnazijos klasėse, teikiant mokiniams grįžtamąją informaciją bei reikalingą mokymosi pagalbą. Keistųsi vidurinio ugdymo sąranga, sudarant mokiniams platesnes dalykų pasirinkimo galimybes bei jų gilesnį mokymąsi. III ir IV gimnazijos klasėse siūloma rengti tarpinius mokinių pasiekimų patikrinimus, kurie taptų brandos egzaminų dalimi. Ketinama atsisakyti mokyklinių brandos egzaminų, vertinant visus brandos egzaminus centralizuotai. Keistųsi reikalavimai ir vidurinio išsilavinimo įgijimui. 

Per konsultaciją-diskusiją siūlomus ugdymo turinio ir mokinių pasiekimų vertinimo pokyčius pristatė viceministras Ramūnas Skaudžius ir Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos prezidentė, Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos koordinatorė, Vilniaus Senvagės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, chemijos mokytoja metodininkė Daiva Lebendnikaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Karolina Pralgauskytė, Lietuvos gimnazijų asociacijos prezidentas Darius Mockus, „Mokyklų tobulinimo centro“ steigėja ir programų vadovė Eglė Pranckūnienė. Renginį moderavo Simonas Šabanovas. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2022-05-31

0 komentarai (-ų):