Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto „EdTech“ galimybės pedagogamsProjekto „EdTech“ galimybės pedagogams, norintiems 2022–2023 m. m. įgyti informatikos mokslų magistro laipsnį arba informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę. Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės finansinės paramos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kartu su projekto partneriais – pedagogus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis – Kauno technologijos universitetu (KTU), Vilniaus kolegija (VK), Vytauto Didžiojo universitetu (VDU), Vilniaus universitetu (VU) ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (VU ŠA) – numato vykdyti informatikos magistrantūros ir informatikos mokomojo dalyko modulio studijas.

Daugiau informacijos teikiama el. paštu rita.baskiene@nsa.smm.lt 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-05-10

0 komentarai (-ų):