Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas. Bibliotekos transformacijos XXI amžiuje ir kalbaGegužės mėnesį, kai švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Kalbos klubo svečias – Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius profesorius Renaldas Gudauskas. Kalbėta apie tai, kokios strateginės transformacijos vyksta šiuolaikinėje bibliotekoje ir kaip jos susijusios su kalbos kontekstais visuomenėje. Bibliotekos savaiminė misija yra būti kalbos namais, nes joje kaupiami ir rašytiniai, ir skaitmeniniai kalbos ištekliai. Biblioteka saugo kalbos paveldą (rankraščius, senąją literatūrą, dokumentus) ir fiksuoja dabartinį kalbos būvį (be knygų, bibliotekoje kaupiami įvairūs skaitmeniniai ištekliai). 

Bet ne tik! Biblioteka saugo atmintį apie istorines kalbos peripetijas, todėl pokalbyje buvo paliesti įvairių laikotarpių cenzūros ir žodžio laisvės klausimai. 

Moderni, visuomenės švietimo, telkimo, edukavimo ir konsolidavimo procesuose dalyvaujanti biblioteka visuomeninę misiją atlieka operatyviai vertindama kalbos vaidmens pokyčius XXI amžiuje, todėl profesionaliai reaguojama į kalbai kaip sociokultūriniam fenomenui priskiriamas problemas: neapykantos raišką, propagandos mechanizmus ir pan. 

Ir dar labai svarbu, kad biblioteka – tai vieta, kur mezgasi tarpkultūrinis ir tapkalbinis dialogas. Aktualizuoti ukrainiečių-lietuvių kalbų santykiai – to puikus įrodymas.

Kalbos klubo autorė ir vedėja prof. dr. Jolanta Zabarskaitė.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2022-05-27

0 komentarai (-ų):