Tarptautinis Holokausto atminties aljansas. Teaching and Learning about the Holocaust in Europe (Mokymas ir mokymasis apie holokaustą Europoje)Holokaustas buvo valstybės remiamas sisteminis žydų persekiojimas ir žudymas, kurį 1933–1945 m. vykdė nacių vyriausybė ir jos kolaborantai. Viso žemyno mastu vykęs genocidas sunaikino ne tik asmenis ir šeimas, bet ir visas per amžius susiformavusias bendruomenes ir kultūras. Holokaustas vyko naciams vadovaujant ir daugelio kitų grupių persekiojimui ir žudymui. Pamokos ir užsiėmimai turėtų padėti besimokantiesiems pagilinti žinias apie šį precedentų neturėjusį naikinimą ir išsaugoti pavienių asmenų bei grupių, kurios buvo persekiojamos ir žudomos, atminimą. Pedagogai ir mokiniai turėtų būti skatinami apmąstyti moralinius, politinius ir socialinius klausimus, kuriuos iškėlė Holokaustas, ir gebėti įvertinti jų svarbą šiandien. 
Tarptautinis Holokausto atminties aljansas. 
International Holocaust Remembrance Alliance.
2021-04-08

0 komentarai (-ų):