Nacionalinė švietimo agentūra. Viešoji konsultacija „Įsivertinimas ir besimokanti mokykla“2021 m. kovo 25 d. vyko Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojama nuotolinė konsultacija „Įsivertinimas ir besimokanti mokykla“. Šiuo renginiu pradedamas vaizdo konferencijų ciklas apie mokyklos, mokytojo, mokinio refleksijos ir įsivertinimo sąsajas ir svarbą tobulinant veiklas, siekiant asmeninio meistriškumo ir kuriant mokyklos ateities perspektyvą. Konsultacijoje kalbėta apie įsivertinimo ir besimokančios mokyklos sąsajas, pristatytos mokyklų vadovų patirtys kuriant besimokančiąją mokyklą, Mokyklų veiklos plėtros skyriaus pagalbos galimybes mokykloms. 
Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė pristatė viešųjų konsultacijų ciklo apie įsivertinimą paskirtis, skyriaus pagalbos galimybes mokykloms. Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos direktorė Daiva Losinskienė dalijosi patirtimi apie mokyklos vizijos kūrimą besimokančioje mokykloje, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktorė Saulė Venckūnienė – apie mokytojų ugdymosi komandas – pokyčių iniciatores, kuriant įsivertinimo kultūrą mokykloje, Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos direktorė Raimonda Jarienė – apie pradėjusių dirbti direktorių palydėjimo ir paramos jiems svarbą. Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Laima Gudaitė kalbėjo apie įsivertinimo ir besimokančios mokyklos sąsajas. Konsultaciją apibendrino Mykolo Romerio universiteto docentė dr. Gintautė Žibėnienė. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-04-01

0 komentarai (-ų):