Nacionalinė švietimo agentūra. Bendrųjų programų atnaujinimas. Pradinio ugdymo bendrųjų programų projektų pristatymasNacionalinės švietimo agentūros organizuojamas informacinių renginių ciklas, skirtas susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektais. Šio renginio metu pristatomas Pradinio ugdymo BP projektai (lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo srities, meninio ugdymo srities). 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-04-232

0 komentarai (-ų):