Nacionalinė švietimo agentūra. Ugdymo turinio atnaujinimo informacinis-mokomasis renginys. Kompetencijos ​dorinio ugdymo ​Bendrosiose programoseRenginys iš ciklo, skirto savivaldybių švietimo padalinių vadovams, švietimo padalinių darbuotojams, atsakingiems už ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) savivaldybėse, savivaldybių švietimo centrų darbuotojams ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento darbuotojams. Šio susitikimo tema: kompetencijos dorinio ugdymo Bendrosiose programose. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-04-14

0 komentarai (-ų):