Nacionalinė švietimo agentūra. Priešmokyklinio ugdymo pokyčiaiRaminta Rupšienė, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (BP) atnaujintoja, aptaria aktulaius klausimus: kodėl buvo reikalingi šie pokyčiai, ką tėvai turėtų žinoti apie vaikų pasiekimus, kaip tėvus įtraukti į vaiko ugdymo(si) stebėjimo procesą, ar ne per anksti atsiranda pasiekimų lygių požymiai ir vaikų pasiekimų vertinimas. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-06-15

0 komentarai (-ų):