Nacionalinė švietimo agentūra. Metodinis filmas „Bendrojo ugdymo mokytojų reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas“Metodinio filmo tikslas – atskleisti reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimo svarbą ir šios kompetencijos aktualumą bei reikšmę profesinėje mokytojo veikloje. Šis filmas papildo, pailiustruoja konkrečiais pavyzdžiais bei patarimais metodinį leidinį „Bendrojo ugdymo mokytojų reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-06-02

0 komentarai (-ų):