Tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos atnaujinimo darbaiNuotolinio susitikimo „Tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas ir aptarimas“ vaizdo medžiaga. Susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos projektas.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-08-21.

0 komentarai (-ų):