Gamtos mokslų bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymasInformacinėje vaizdo konferencijoje gamtos mokslų mokytojams pristatytas „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, pristatyti ir aptarti Bendrųjų programų atnaujinimo darbai, numatomi gamtamokslinio ugdymo tikslai, uždaviniai, pasiekimų raidos ir lygių požymių aprašai, kiti su programų atnaujinimu susieti aktualūs klausimai.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-08-26.

0 komentarai (-ų):