NŠA vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020–2021 mokslo metus?“Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos vaizdo konferencijos, skirtos mokyklų vadovams, medžiaga. Vaizdo konferencijoje pristatytos metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“, pasidalyta mokyklų 2019 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatais, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius R. Komičius pristatė nuotolinio mokymo organizavimo gimnazijoje patirtis, pasirengimo naujiems mokslo metams iššūkius ir sprendimo būdus.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-08-20.

0 komentarai (-ų):