Ekonomikos ir verslumo bendrosios programos atnaujinimo darbai ir nuotolinio mokymo aktualijosNuotolinio susitikimo „Ekonomikos ir verslumo bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“ vaizdo medžiaga. Susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas, pasidalyta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai, ekonomikos ir verslumo bendrosios programos projektas.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-08-31.

0 komentarai (-ų):