Moksleiviams padeda švietimo pagalbos specialistaiMokyklose su vaikais dirba ne tik mokytojai, bet ir švietimo pagalbos specialistai: psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai, tiflopedagogai, surdopedagogai, mokytojo padėjėjai.
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
2020-08-12.

0 komentarai (-ų):