Bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojamsInformacinėje vaizdo konferencijoje buvo pristatomos dalyko srities naujienos: pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir ugdymo organizavimas nuotolinio mokymo sąlygomis. Aktualius klausimus ir parengtą medžiagą bei naujoves ugdymo srityje pristatė Bendrųjų programų atnaujinimo ekspertai mokslininkai ir mokytojai praktikai, Bendrųjų programų rengimo koordinatoriai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-08-28.

0 komentarai (-ų):