Vilniaus universitetas. Lituanistikos atradimai: prof. dr. Irenos Smetonienės pamoka „Tapatybės atspindžiai kalboje“Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto nuotolinių pamokų ciklas aukštesniųjų klasių mokiniams ir jų mokytojams „Lituanistikos atradimai“. Šis pamokų ciklas skirtas supažindinti su naujausiomis lituanistinių tyrimų tendencijomis, atverti platesnius lietuvių kalbos, literatūros ir kultūros akiračius. Nuotolines pamokas mokiniams veda VU Filologijos fakulteto lietuvių filologijos studijų programos dėstytojai. 

Kaip sako profesorė, kalboje (gramatinėje, leksinėje sistemoje, įvairiuose tekstuose) yra užkoduotas tautos kalbinis pasaulėvaizdis, kuris yra kaip tam tikras bendruomenes vienijantis ir jų tapatybę lemiantis veiksnys. Nuo to, kokia kalba bendruomenė kalba, priklauso laiko, erdvės, žmonių ir net spalvų supratimas. Pavyzdžiui, Australijos aborigenai neturi žodžių kairė ir dešinė, norėdami nusakyti kryptį, jie sako į šiaurę, į rytus ir t. t. Savo kalbinių niuansų mes nepastebime, nes jie mums įprasti, bet tam tikrais tyrimais galime pamatyti, ką lietuvis įdeda į žodį, kurį pasirenka tam tikrame kontekste. Pavyzdžiui, kas lietuviui yra žemė, duona. 
Pamoką moderuoja doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė. 

Vilniaus universitetas. 
2021-12-28

0 komentarai (-ų):