Nacionalinė švietimo agentūra. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos bandomojo tyrimo rezultataiNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuoto susitikimo su savivaldybių administracijų, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų ir pedagogų rengimo centrų atstovais vaizdo įrašas. Renginį moderuoja Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėjos pavaduotoja. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-12-10

0 komentarai (-ų):