Nacionalinė švietimo agentūra. Viešoji konsultacija „Mokinio individualios pažangos ir mokyklos pažangos sampratos paieškos“Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuota vaizdo konferencija „Mokinio individualios pažangos ir mokyklos pažangos sampratos paieškos“ bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, jų pavaduotojams, mokyklų veiklos įsivertinimo grupių nariams. 

Šiuo renginiu tęsiamas viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ praktinės patirties skleidimas ir bendradarbiavimas teikiant švietimo pagalbą. Tyrimo „Bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės mokyklos pažangos samprata, orientuojantis į Geros mokyklos koncepciją“ išvadas ir rekomendacijas pristatė dr. Gintautė Žibėnienė iš Mykolo Romerio universiteto. Su tyrimo „Vaiko individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas“ rezultatais ir išvadomis supažindino Kauno technologijos universiteto mokslininkai dr. Aldona Augustinienė, dr. Ginas Čižauskas, dr. Irina Klizienė. Praktine patirtimi apie pažangos diagnozavimo poveikį mokinių pasiekimams gerinti įvairiose ugdymo veiklose dalijosi Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos vadovų komanda: direktorius Zenonas Pošiūnas, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Irena Lašienė ir Liucija Varnienė. Kas yra laikoma mokinio ir mokyklos pažangos garantu Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijoje, pasakojo direktorė Vida Šalčiuvienė. Apie Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro patirtį, kaip mokyklos bendruomenė pradėjo iš esmės gilintis į mokinio pažangos stebėjimą mokantis savivaldžiai, kalbėjo direktorė Loreta Daugėlienė. 
Konsultaciją apibendrinio ir įžvalgos ateičiai: kokios mokytojų pažangos tikimasi rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas, pateikė dr. Jūratė Valuckienė iš Vilniau universiteto. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-12-14

0 komentarai (-ų):