Nacionalinė švietimo agentūra. Metodinis filmas „Tiriamosios veiklos kompetencijos tobulinimas“Metodinio filmo paskirtis – papildyti metodinį leidinį „Bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos kompetencijos tobulinimas“. Filmo tikslas – padėti atskleisti bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos svarbą ir aktualumą. 
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokiniai atlieka įvairius tiriamuosius darbus. Mokytojai, vadovaujantys mokinių mokslinei tiriamajai veiklai, patys turi gerai išmanyti mokslinio tyrimo principus. 
Neseniai paskelbtas metodinis leidinys mokytojams „Bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos kompetencijos tobulinimas“ yra orientuotas į tiriamosios veiklos kompetencijų plėtojimą. Jo paskirtis – ugdytis, taikyti, įsivertinti ir dalintis. Leidinyje pateikiama teorinė ir praktinė medžiaga, patarimų, pavyzdžių, kaip atlikti tiriamąją veiklą, į(si)vertinti savo profesinę veiklą ir ją tobulinti, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus. Parengtos savarankiško darbo užduotys padės įsivertinti ir įtvirtinti įgytas žinias. 

Leidinį parengė Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-000). 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2021-12-03

0 komentarai (-ų):